Ispis

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/201385/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.


Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/2015.)
Svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima  omogućuje pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

Propisi EU


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine br. 12/14")

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 15/14")

Ponovna uporaba informacija
Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko - financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija ("Narodne novine", br.85/15.). Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

Stanka Vraza 2/a
35000 Slavonski Brod
ili putem elektroničke pošte:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Usmeni zahtjev zaprima službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

Osoba za informiranje:
Dijana Luketić, mob: 099 273 0355
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak od 7.00 do 15.00 sati

Dokumenti: