Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Radnik na održavanju

Ustanova za gospodarenje športskim objektima
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Slavonski Brod, 21. siječnja 2022. godine

Sukladno Javnom natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, objavljen putem „Burze rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica Ustanove i oglasne ploče Ustanove, za radno mjesto Radnik na održavanju, objavljuje se

 

O B A V I J E S T
o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Javnom natječaju za prijam u radni odnos kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Športskoj dvorani Vijuš, Stanka Vraza 2/A, Slavonski Brod, dana 26. siječnja 2022. godine s početkom u 9:00 sati.          

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se temeljem Uputa kandidatima koje su sastavni dio ove Obavijesti. 

Upozoravamo kako je sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH od 15. studenog 2021. godine,  obveza  posjedovati COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz prema Odluci za sve stranke i druge osobe koje ulaze u  službene prostorije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ujedno se izvršava mjerenje tjelesne temperature na ulazu beskontaktnim toplomjerom.

Ukoliko kandidat/-kinja ne pristupi u navedeno vrijeme prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/-la prijavu na Javni natječaj neovisno o razlozima nemogućnosti. Nije moguće naknadno održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti. Prije početka prethodne provjere potrebno je pripremiti i predočiti identifikacijski dokument s fotografijom, podatak o OIB-u radi identifikacije i ranije navedenu COVID potvrdu.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo izmjene dana i vremena održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti uslijed nepredviđenih okolnosti te se upućuju kandidati na redovitu provjeru elektroničke pošte i službenih web-stranica Ustanove.

 

Upute kandidatima

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Podijelite članak:
Skip to content