Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti u postupku javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/20-01/38
URBROJ: 2178/01-07-20-6
Slavonski Brod, 8. prosinca  2020. godine

Sukladno točki II. Odluke Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima od 24. studenog 2020.godine te Uputama i obavijestima kandidatima prijavljenima na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavlja


O B A V I J E S T

o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti u postupku javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima

Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 9. prosinca 2020. godine s početkom u 10:00 sati sukladno dostavljenom pozivu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete natječaja dostavljena je prijaviteljima na natječaj putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama  Ustanove i Grada Slavonskog Broda.


Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Podijelite članak:
Skip to content