Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
UPRAVNO VIJEĆE
Stanka Vraza 2/A, Slavonski Brod

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99 ,35/08 i 127/19) i članka 19., 24., 25. i 26. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima (dalje: Ustanova)  te na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za gospodarenje športskim objektima od 24. studenog 2020. godine, Upravno vijeće Ustanove, raspisuje


J A V N I    N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje
športskim objektima

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Stanka Vraza 2/A, Slavonski Brod koja gospodari športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, reizborno radno mjesto, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Prilog:

Poveznice:

Podijelite članak:
Skip to content