Obavijest kandidatima o provjeri znanja i sposobnosti u postupku javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima

USTANOVA ZA GOSPORENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/20-01/16
URBROJ: 2178/01-07-20-6

Slavonski Brod, 18.ožujka  2020. godine

Sukladno točki II. Odluke Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima od 5.ožujka 2020.godine te Uputama i obavijestima kandidatima prijavljenima na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima, a sukladno Zapisniku o pregledu i analizi ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavlja


O B A V I J E S T

kandidatima o provjeri znanja i sposobnosti u postupku javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima

Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 19.ožujka 2020. godine s početkom u 12:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete natječaja dostavljena je prijaviteljima na natječaj putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama  Ustanove i Grada Slavonskog Broda.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Podijelite članak:
Skip to content