Kućni red na gradskim bazenima

Ovaj je Kućni red utvrđen radi dobrobiti svih korisnika Bazena Slavonski Brod te kako bi se osigurala sigurna uporaba objekta i pružilo kvalitetno, zdravstveno sigurno i ugodno iskustvo za sve posjetitelje. Svi se korisnici moraju pridržavati odredbi ovog Kućnog reda te slijediti upute osoblja Bazena.

 • Korisnici se, po dolasku, moraju prijaviti na recepciji kako bi dobili upute i RFID silikonsku narukvicu kojom otvaraju svoje ormariće. Korisnici su dužni zaključati svoje ormariće RFID silikonskom narukvicom i vratiti je na recepciju prilikom napuštanja Bazena.
 • Sve usluge i objekti koriste se na vlastitu odgovornost čime se odriču svih potraživanja prema Ustanovi za gospodarenje športskim objektima i njezinim djelatnicima.
 • Tuširanje i korištenje sanitarnih propusnika za dezinfekciju nogu obvezno je prije ulaska na plivalište.
 • Nošenje odgovarajućih kupaćih kostima obvezno je u svakom trenutku.
 • Dozvoljene su čiste papuče namijenjene isključivo za uporabu na Bazenu. Zabranjen je ulazak u obući izvana. Posjetitelji mogu nositi cipele, ali uz obvezne zaštitne navlake.
 • Korištenje opreme (bicikl za vodu, trake za vodu itd.) naplaćuje se prema važećem Cjeniku.
 • Djeca mlađa od 12 godina ne smiju samostalno koristiti bazen bez nadzora odrasle odgovorne osobe.
 • Djeca neplivači mogu koristiti bazen samo u pratnji i pod nadzorom odrasle odgovorne osobe.
 • Neplivačima nije dopušteno koristiti sportski i olimpijski bazen.
 • Zabranjeno je mokriti ili vršiti nuždu u bazenu.
 • Molimo da obavijestite osoblje Bazena ako bolujete od kakvog, za boravak na Bazenu značajnog, medicinskog stanja (npr. epilepsija, astma, dijabetes ili srčane bolesti).
 • Pri ulasku i izlasku iz bazena koristite stube. Skakanje, utrčavanje i bilo kakav ulazak koji može uzrokovati opasnost za druge korisnike bazena zabranjeni su. Zabranjeno je igranje loptom, vikanje i drugo ponašanje koje ometa druge korisnike.
 • Djeci neplivačima nije dopušteno korištenje vodenih atrakcija na vanjskom kompleksu (vodeni toranj s toboganima), a djeca plivači moraju biti pod nadzorom odrasle odgovorne osobe.
 • Korištenje vanjskog dječjeg bazena s efektima (vodeni lukovi, podne mlaznice) dozvoljeno je samo pod nadzorom odrasle odgovorne osobe.
 • Osobama s kožnim bolestima, zaraznim bolestima ili otvorenim ranama nije dopušten ulazak na plivalište.
 • Dugokose osobe moraju nositi kapu za plivanje, koju mogu dobiti na korištenje na recepciji.
 • Pušenje je zabranjeno, osim vani na označenim mjestima.
 • Nije dozvoljeno unošenje hrane, pića, stakla ili drugih lomljivih predmeta na plivalište.
 • Zabranjen ulaz osobama pod utjecajem alkohola i/ili droga.
 • Trčanje i gruba igra su zabranjeni.
 • Zabranjeno je bacanje smeća ili oštećivanje imovine.
 • Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
 • Zabranjeno je unošenje oružja.
 • Zabranjeno je fotografiranje i snimanje osim uz dozvolu osoblja i poštivanje GDPR-a.
 • Korištenje opreme (pomagala i rekvizita) u vlasništvu Ustanove i/ili donošenje bilo koje druge opreme zahtijeva prethodnu dozvolu osoblja.
 • Vrijedne predmete ostavite kod kuće; za oštećenu, izgubljenu ili ukradenu imovinu ne odgovaramo.
 • Za neodgovorno ponašanje, krađu, nanošenje štete itd., počinitelj će snositi materijalnu i kaznenu odgovornost prema zakonskim propisima.
 • Ronjenje i korištenje ronilačke opreme dozvoljeno je samo ronilačkim klubovima tijekom treninga.

 

NAKNADE

 • Ulaznice i druge naknade navedene su i naplaćuju se prema važećem Cjeniku.
 • Povlaštena cijena ulaznice ostvaruje se samo uz predočenje valjanog dokumenta kojim se potvrđuje određeni status.
 • Djeca do 6 godina u pratnji odrasle osobe ne plaćaju ulaznicu, osim ako su u organiziranim grupama.
 • Gubitak silikonske RFID narukvice naplaćuje se 15 eura, a za štetu nastalu gubitkom narukvice ne odgovaramo.
 • Vremensko prekoračenje u odnosu na kupljenu vrstu ulaznice nadoplaćuje se nakon isteka 15-minutnog razdoblja tolerancije.

 

ORGANIZIRANE GRUPE, KLUBOVI I NATJECANJA

 • Klubovi, udruge ili organizatori odgovorni su za sigurnost svojih korisnika tijekom treninga, natjecanja ili programa.
 • Sve ostale osobe koje prisustvuju treningu, natjecanju ili programu smiju koristiti isključivo tribinu.
 • Organizirane grupe moraju imati voditelja, trenera ili instruktora odgovornog za njihovu sigurnost, koji ima sljedeće obveze:
  • dočekuje i prijavljuje grupu na recepciji
  • dobiva raspored svlačionica i korištenja bazena za grupu na recepciji, te ih vodi do svlačionice i plivališta
  • osigurava red i disciplinu u grupi i upozorava članove grupe da se pridržavaju odredbi Kućnog reda
  • komunicira s osobljem Bazena u ime grupe
  • vodi grupu do recepcije i odjavljuje na kraju posjeta.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo zatvaranja Bazena u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti zbog tehničkih ili organizacijskih razloga. Osobe koje krše odredbe Kućnog reda Bazena Slavonski Brod bit će udaljene te im se može zabraniti daljnje korištenje usluga i prostora Bazena Slavonski Brod.

 

Slavonski Brod, 5. lipnja 2024.
Ustanova za gospodarenje športskim objektima

 

 

SLAVONSKI BROD POOL RULES AND REGULATIONS

The following Rules and Regulations have been established for the benefit of all users of the Slavonski Brod Pool to ensure the safe operation of the facilities and to provide safe, hygienic, and enjoyable experience for all. Users are requested to follow these Rules and Regulations and to obey the instructions of the Pool Staff.

 • Upon arriving, users must report to the front desk to receive instructions and obtain an RFID silicone wristband that opens the users’ lockers. Users are obliged to lock their lockers with an RFID silicone wristband and return it to the front desk when leaving the Pool.
 • All services and facilities are used at users’ own risk, thereby waiving any claims against the Sports Facilities Management and Maintaining Department (hr. UZGSO) and its employees.
 • Showering and using the foot bath is mandatory before entering the swimming area.
 • Wearing proper swimwear is required at all times.
 • Clean slippers, intended exclusively for use at the Pool, are allowed. Street shoes are forbidden. Visitors can wear street shoes but with obligatory protective covers.
 • The use of equipment (water bike, aqua bands, etc.) is charged according to the valid Price List.
 • Children under the age of 12 may not use the Pool on their own without the supervision of a fully responsible adult.
 • Non-swimmer children can use the Pool only when accompanied and supervised by a fully responsible adult.
 • Non-swimmers are not allowed in the sports and Olympic-sized pool.
 • Urinating or defecating in the pool is prohibited.
 • Please notify the Pool Staff if you have a medical condition (e.g. epilepsy, asthma, diabetes, or a heart condition).
 • Enter the pool by the steps. No jumping, running dives, or other entry liable to cause a hazard to other pool users. Ball playing, shouting, and other behavior disturbing to other users are prohibited.
 • Non-swimmer children are not allowed to use the water attractions at the outdoor complex (water slides tower), and swimmer children must be supervised by a fully responsible adult.
 • The use of the outdoor children’s pool with effects (water arches, floor jet nozzles) is allowed under the supervision of a fully responsible adult.
 • Entrance to the swimming area is not allowed for any person having a skin disease, communicable disease or an open wound.
 • Long-haired individuals must wear a swimming cap, which can be obtained for use at the front desk.
 • No smoking is allowed outside the designated areas.
 • No food, drinks, glass, or other breakable objects are allowed in the pool area.
 • No entrance is allowed for persons under the influence of alcohol and/or drugs.
 • Running and rough playing are prohibited.
 • No littering or property damage is allowed.
 • No pets are allowed.
 • No weapons are allowed.
 • Cameras or any other video recording device may only be used with the direct permission of the Pool Staff and in compliance with the GDPR.
 • The use of the equipment (aids and props) owned by the Sports Facilities Management and Maintaining Department (hr. UZGSO) and/or bringing any other equipment requires prior Staff approval.
 • Leave valuables at home; we assume no liability for any damaged, lost, or stolen property.
 • For irresponsible behavior, theft, all damages, etc. the perpetrator will bear the material and criminal responsibility provided for by law.
 • Diving and the use of diving equipment are allowed only to diving clubs during training sessions.

 

FEES

 • Entrance and other fees are listed in the valid Price List and charged accordingly.
 • The discounted ticket price is only obtainable upon presentation of a valid document confirming one’s status.
 • Children up to the age of 6 accompanied by an adult do not pay the entrance fee unless they are in organized groups.
 • The loss of a silicone RFID wristband is charged 15 euros, and we are not responsible for damage caused by losing the wristband.
 • Overdue entrance fees are charged extra after a 15-minute grace period.

 

ORGANIZED GROUPS, CLUBS, AND COMPETITIONS

 • Clubs, associations or organizers are responsible for the safety of their users during training, competitions or programs.
 • All other persons attending the training, competition or program are only allowed to use the stands.
 • Organized groups must have a leader, trainer, or instructor responsible for their safety, and with the following obligations:
  • welcomes the group at the front desk
  • obtains the layout of the changing rooms and the pool use for the group at the front desk, and leads them to the changing room and swimming area
  • ensures order and discipline in the group and warns group members to comply with these Rules and Regulations
  • communicates with the Pool Staff on behalf of the group
  • leads the group to the front desk and signs off at the end of the visit.

 

Sports Facilities Management and Maintaining Department (hr. UZGSO) reserves the right to close the Pool at any time and without previous notice due to technical or organizational reasons. Persons who violate Slavonski Brod Pool Rules and Regulations are subject to removal from the premises and/or suspension of their pool privileges.

 

Slavonski Brod, 5 June 2024
Sports Facilities Management and Maintaining Department

 

Podijelite članak:

Ostale novosti

Obavijest o radu vanjskog bazena

Gradski bazeni Slavonski Brod otvorili su vanjski olimpijski bazen u subotu 29. lipnja 2024. godine. Vanjski rekreativni bazeni još nisu u funkciji, ali zato korisnici

7. Brodski ljetni kamp

  „Kad škola prođe Brodski ljetni kamp dođe!“ poznati je slogan popularnog ljetnog kampa kojeg i ove godine po 7. put zajednički organiziraju Grad Slavonski

Skip to content