Ispis

Grad Slavonski Brod osnovao je Ustanovu za gospodarenje športskim objektima koja je organizirana u dvije poslovne jedinice izvedene na osnovu registrirane djelatnosti u Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu:
Održavanje športskih objekata | Upravljanje športskim objektima

Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Sudski registar Ustanova Trgovačkoga suda u Slavonskome Brodu. Ustanova obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnome prometu pod nazivom: Ustanova za gospodarenje športskim objektima.

Športske objekte namijenjene športu koriste športske udruge i drugi korisnici za šport i športske aktivnosti koje su utvrđene programom javnih potreba u športu Grada na tim objektima, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Grada, o čemu Ustanova i korisnik sklapaju ugovor.

Dijelovi športskih objekata namijenjeni športu daju se u zakup radi obavljanja športskih djelatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, propisima donesenim na temelju tog Zakona, gradskim propisima koji se odnose na način korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada, te Zakonom o obveznim odnosima.