O Ustanovi za gospodarenje športskim objektima

Grad Slavonski Brod osnovao je Ustanovu za gospodarenje športskim objektima koja je organizirana u dvije poslovne jedinice izvedene na osnovu registrirane djelatnosti u Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu:

Održavanje športskih objekata  |  Upravljanje športskim objektima

Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Sudski registar Ustanova Trgovačkoga suda u Slavonskome Brodu. Ustanova obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnome prometu pod nazivom: Ustanova za gospodarenje športskim objektima.

Športske objekte namijenjene športu koriste športske udruge i drugi korisnici za šport i športske aktivnosti koje su utvrđene programom javnih potreba u športu Grada na tim objektima, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Grada, o čemu Ustanova i korisnik sklapaju ugovor.

Dijelovi športskih objekata namijenjeni športu daju se u zakup radi obavljanja športskih djelatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, propisima donesenim na temelju tog Zakona, gradskim propisima koji se odnose na način korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada, te Zakonom o obveznim odnosima.

USTANOVU ČINE:

Športski objekti I. i II. kategorije:

1. Športska dvorana Vijuš

Adresa: Stanka Vraza 2/a

  • dvorana s terasama i ulaznim stubištem …………. 12.748 m2

2. Športska dvorana Brod

Adresa: Kumičićeva bb

  • dvorana …………………………………………….. 1.971 m2
  • travnata površina ………………………………….. 1.240 m2

3. Bazeni Slavonski Brod

Adresa: Stanka Vraza 2/a

  • Sportski objekt Bazena bez poslovnih prostora …. 7.436 m2

4. ŠRC Klasije

Adresa: Borovska 1

  • vanjski tereni, tribine i objekt ………………. 15.171 m2

5. Stadion Stanko Vlajnić-Dida

Adresa: Aleja Miroslava Krleže 4

  • katastarska čestica 5894/66 …………………….. 71.779 m2

6. Teniska dvorana

Adresa: Cankareva 76