Poštovani korisnici usluga Bazena Slavonski Brod, SD Vijuš, SD Brod i ŠRC Klasija!

 Prema preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Zavoda za javno zdravtsvo sva javna okupljanja i programski sadržaji (Male škole plivanja, Bebe vidre, Zdravstveno plivanje i dr.) u organizaciji Ustanove za gospodarenje športskim objektima se odgađaju do daljnjeg. 

Sve korisnike pozivamo na pridržavanje propisanih higijenskih postupanja kaja su istaknuta na plakatima COVID-19 koji su postavljeni na ulaze u navedene objekte.

Hvala na razumijevanju!