USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod
OIB: 83097767588
Slavonski Brod, 15. siječnja 2021.

Na temelju članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Pravilnika o radu Ustanove i Odluke Upravnog vijeća Ustanove od 13. siječnja 2021. g. ravnatelj Ustanove objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Ustanovu za gospodarenje športskim objektima, Sektoru upravljanja, na radno mjesto Recepcionar
- jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema (SSS) ekonomskog ili društvenog smjera,
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanja rada na PC
- komunikacijske sposobnosti

Prilog:


Poveznice: