Korištenje dvorane Vijuš

Mala dvorana Vijuš – studenti

sat ponedeljak utorak srijeda četvrtak petak
8-9
9-10 ŽNK VIKTORIA ŽNK VIKTORIA
10-11 MEDICINSKA MEDICINSKA MEDICINSKA
11-12 11.30
MEDICINSKA
MEDICINSKA MEDICINSKA MEDICINSKA
12-13 MEDICINSKA MEDICINSKA MEDICINSKA MEDICINSKA
13-14 MEDICINSKA MEDICINSKA MEDICINSKA MEDICINSKA
14-15 MEDICINSKA 14.30
MEDICINSKA
14.30
MEDICINSKA
14.30
MEDICINSKA
15-16 MEDICINSKA ŽRK BROD
16-17 16.30 MEDICINSKA
16.30 ODBOJKA
16.30 ODBOJKA 16.30 ODBOJKA
17-18 ODBOJKA IN ODBOJKA IN ODBOJKA IN
18-19 18.30 ODBOJKA IN
18.30 RUKOMET
18.30 ODBOJKA IN
18.30 K.K. TIGRIĆI
18.30 RUKOMET 18.30 ODBOJKA IN
18.30 K.K. TIGRIĆI
18.30 RUKOMET
19-20 19.30 RUKOMET
19.30 K.K.BROD
19.30 K.K. TIGRIĆI
19.30 K.K. SLAV.BROD
19.30 RUKOMET
19.30 K.K. BROD
19.30 K.K.TIGRIĆI
19.30 K.K. SLAV.BROD
19.30 RUKOMET
19.30 K.K. SLAV. BROD
20-21 K.K. BROD K.K.SLAV. BROD K.K. BROD  20.30 K.K. SLAV.BROD K.K. SLAV. BROD
21-22 K.K. SLAV. BROD 21.30
K.K. SLAV. BROD
21.30 OK.
POSAVINA
K.K. SLAV. BROD 21.30 K.K.
SLAV. BROD
21.30
OK. POSAVINA
K.K. BROD NA SAVI
22-23 22.30 K.K. SLAV. BROD 22.30 OK.
POSAVINA
22.30 K.K. SLAV. BROD 22.30 OK. POSAVINA 22.30 K.K. BROD NA SAVI

Korištenje dvorane vikendom predviđeno je planom i rasporedom utakmica,podložno je promjenama.

Velika dvorana Vijuš

ponedeljak utorak srijeda četvrtak petak
8-9
9-10
10-11 K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD
11-12 K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17 ŽNK VIKTORIA ŽNK VIKTORIA
17-18 17.30 K.K. SLAV. BROD 17.30 K.K. SLAV. BROD 17.30 K.K. SLAV. BROD 17.30 K.K. SLAV. BROD 17.30 K.K. SLAV. BROD
18-19 K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD K.K.SLAV. BROD
19-20 19.30 K.K. SLAV. BROD

19.30 K.K. BROD NA SAVI

19.30 K.K. SLAV. BROD

19.30 K.K.BROD

19.30 K.K. SLAV. BROD

19.30 K.K. BROD NA SAVI

19.30 K.K. SLAV. BROD

19.30 K.K.BROD

19.30 K.K. SLAV. BROD

19.30 K.K.BROD

20-21 K.K. BROD NA SAVI K.K.BROD K.K. BROD NA SAVI K.K.BROD K.K.BROD
21-22 ODBOJKA MUŠKI K.K. BROD NA SAVI ODBOJKA MUŠKI K.K. BROD NA SAVI ODBOJKA MUŠKI
22-23 22.30 ODBOJKA 22.30 K.K. BROD NA SAVI 22.30 ODBOJKA 22.30 K.K. BROD NA SAVI 22.30 ODBOJKA