Raspored korištenja športske dvorane Brod

  700 – 1730 1730 – 1900 1900 – 2030 2030 – 2200 2200 – 2300
PONEDJELJAK TEHNIČKA ŠKOLA ŽRK “BROD” ŽRK “BROD” RK “BROD”
UTORAK TEHNIČKA ŠKOLA ŠR “BROD” RK “BROD” ŽRK “BROD”
SRIJEDA TEHNIČKA ŠKOLA ŽRK „BROD” ŽRK “BROD” RK “BROD”
ČETVRTAK TEHNIČKA ŠKOLA ŠR “BROD” RK”BROD” ŽRK “BROD”
PETAK TEHNIČKA ŠKOLA ŽRK “BROD” ŽRK “BROD” RK “BROD”
SUBOTA  
NEDJELJA