Veličina športskog objekta

 • dvorana 1812 m2, registrirana za košarku, rukomet, mali nogomet i odbojku
 • travnata površina 1240m2, izgrađena 1991 god.

Korisnici:
KK “Svjetlost”, KK “Klasije”, RK “Livada-Brod”, ŽRK “Brod-Gymnasium”, ŽKK “Brod” i Tehnička škola i drugi klubovi i korisnici

Vrijeme korištenja športskog objekta:
prosječno 465 sati mjesečno ili 5115 sati godišnje

Ukupan broj posjetitelja i korisnika:
oko 320 dnevno ili 97.800 godišnje

KUĆNI RED

PO OSNOVI UGOVORA O KORIŠTENJU DVORANE DUŽNI STE SE PRIDRŽAVATI NAVEDENOG KUĆNOG REDA

 1. Nije dopušteno korištenje dvorane bez nadzora odgovorne osobe (trenera + …)
 2. Ugovoreni termin za trening se ne može koristiti ako na treningu ima manje od šest (6) igrača
 3. Svaki korisnik je dužan vratiti dvoranu u prvobitno stanje zatečeno prije korištenja tj. postaviti i ukloniti svoju opremu i pomagala korištena za svoj rad
 4. Sportska oprema (tenisice…) moraju biti čiste i pregledane od stane odgovorne osobe (trenera…)
 5. Dozvoljeno je igranje nogometa u dvorani samo sa loptom za dvoranski šport (lopta sa utegom)
 6. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u dvoranu
 7. Za ugovorene termine dozvoljen je ulazak korisnicima u športski objekt 15 minuta prije i zadržavanje u svlačionicama 15 minuta poslije
 8. Strogo se zabranjuje zamjena termina ili odigravanje prijateljske/trening utakmica bez odobrenja Ustanove
 9. Za kontrolu i ispravnost korištenja dvorane zadužen je dežurni djelatnik Ustanove
 10. Nepridržavanje kućnog reda za posljedicu će imati raskid Ugovora
 11. Korisnik je dužan voditi računa o sigurnosti i pravilno postupati sa opremom

R A V N A T E LJ