Sukladno objavljenom oglasu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 21. srpnja 2017. godine za Sektor upravljanja – Recepcionar i Liste kandidata prijavljenih na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja,  pozivamo vas da pristupite na intervju dana 4. kolovoza 2017. godine (petak)  na adresi: Bazeni Slavonski Brod Stanka Vraza 2/a Slavonski Brod (glavni ulaz) Prethodni…

Logo_footer   
© 2016 UZGSO - Sva prava pridržana.

Pratite nas na: