Mogućnosti objekta

  SPORTSKI BAZEN BAZEN ZA RASPLIVAVANJE DJEČJI BAZEN VANJSKI OLIMPIJSKI BAZEN
Dimenzije 33m x 25m 25,04m x 12,54m 7,5m x 6m 50m x 25m
Temperatura vode °C 26 – 28 28 – 30 28 – 30 26 – 28
Površina A= 825 m2 A= 314 m2 A= 33 m2 A= 1250 m2
Dubina h= 2,1 m 1,3 m h= 0,0m – 0,3m h= 2,1 m – 4m
Volumen 1732 m3 408 m3 10 m3 3363 m3

Mogućnost organizacije vaterpolo utakmica i plivačkih natjecanja po službenim međunarodnim pravilima. Provođenje škole plivanja, obuke neplivača, sinkroniziranog plivanja te rekreacijskog plivanja.

U sklopu kompleksa Bazena Slavonski Brod nalaze se sveukupno 4 svlačionice sa 16 ormarića u svakoj, te svlačionica za trenere i suce.

KUĆNI RED

Prilikom svakog korištenje bazena, svi se korisnici najprije moraju javiti na recepciju bazena, gdje dobivaju upute za korištenje i kretanje po bazenima i elektronsku narukvicu, koja otvara prostorije namijenjene korisnicima. Prije izlaska iz bazena korisnik je dužan vratiti narukvicu na recepciju. Gubitak narukvice naplaćuje se 100,00 kn.

Radi kvalitetnog funkcioniranja objekta, sigurnosti i održavanja higijenskih uvjeta na bazenu, te sprječavanja uništavanja inventara i opreme, svi korisnici bazena moraju se pridržavati kućnog reda.

 • svi korisnici bazena prije ulaska na plivalište moraju se istuširati i koristiti sanitarne propusnike za dezinfekciju nogu
 • na plivalište nije dozvoljen pristup osobama koje boluju od kožnih ili zaraznih bolesti te sa otvorenim ranama
 • na prostore plivališta zabranjeno je ulaženje u cipelama ili u bilo kakvoj drugoj obući
 • duga kosa prilikom korištenja plivališta mora biti svezana u rep
 • zabranjen je ulazak osobama pod utjecajem alkohola i opojnih droga
 • zabranjeno je unošenje hrane i pića u prostore bazena
 • zabranjeno je pušenje u svim prostorima bazena
 • zabranjeno je unošenje staklenih i drugih lomljivih predmeta
 • zabranjeno je uvođenje kućnih ljubimaca na prostore bazena
 • zabranjeno je presvlačenje i odlaganje odjeće na tribinama
 • zabranjeno je trčanje kroz garderobe i na samom plivalištu
 • zabranjeno je korištenje plivališta u neprikladnom kostimu
 • zabranjeno je unošenje bilo kakve opreme na plivalište, osim uz izričito odobrenje osoblja
 • zabranjeno je skakanje u vodu
 • zabranjeno je fotografiranje i snimanje, osim uz dozvolu osoblja bazena
 • djeca do 7 godina bez nadzora ne mogu samostalno koristiti bazen

Organizirane grupe korisnika moraju imati voditelja, instruktora ili trenera, koji preuzima odgovornost za njih i ima sljedeće obveze:

 • na recepciji mora dočekati sve korisnike svoje grupe
 • na recepciji dobiva raspored korištenja svlačionica i bazena za svoju grupu, te svoju grupu vodi u svlačionice i na plivalište
 • osigurava red i disciplinu u grupi te upozorava članove grupe na pridržavanje odredbi
 • kućnog reda
 • komunicira u ime grupe s osobljem bazena
 • po okončanju korištenja bazena vodi grupu do recepcije i odjavljuje korištenje bazena

Za novac i dragocjenosti uprava bazena ne odgovara!

Kupači koji se ne budu pridržavali kućnog reda biti će udaljeni sa plivališta.

Za neodgovorno ponašanje, namjerno oštećivanje imovine, krađu i sl. počinitelj će snositi odgovornost te će se s takvim postupati na zakonom predviđen način. Za sva oštećenja počinitelj će snositi materijalnu i krivičnu odgovornost.

SWIMMING POOL RULES & REGULATIONS

Before using the swimming pool, all the users have to report to the reception desk on arrival, where they get all the instructions on using the pool as well as the electronic bracelet which opens the rooms for the users. Before leaving the pool, the users have to return the bracelet at the reception desk. If lost, the bracelet costs 100 kn.

Here is the list of the rules and regulations which must be complied with in order that the facilities function well and safety and hygiene standards are maintained:

 • All users before entering the swimming pool must take a shower and use sanitary foot bath for feet disinfection
 • People who suffer from skin or infectious diseases or have open wounds are not allowed to enter the swimming pool
 • It is forbidden to enter the swimming area wearing shoes or any other footwear
 • When using the pool long hair must be tied in a ponytail
 • The entry of persons under the influence of alcohol and drugs is forbidden
 • It is forbidden to bring food or drinks into the pool area
 • Smoking is prohibited in all areas of the pool
 • It is not allowed to bring items made of glass or any other fragile items
 • It is forbidden to bring pets into the pool area
 • It is forbidden to change or leave clothes in the spectator stands
 • It is forbidden to run through the dressing rooms or swimming areas
 • It is forbidden to use the pool wearing an inappropriate costume
 • It is forbidden to bring any equipment to the swimming pool, except with the clear permission of the staff
 • Jumping into the pool is not allowed
 • It is forbidden to take photographs or record anything, except with the full permission of the staff
 • Children under 7 cannot use the pool without supervision
 • Organised groups must have a leader, instructor or a coach, who takes over the responsibility for the group, and has the following obligations:
 • Must meet all the members of the group at the reception desk
 • Receives the schedule for the dressing rooms and pools and leads the group to the dressing rooms and pools
 • Must ensure order and discipline in the group and remind the group to follow the rules and regulations
 • Communicates with the staff on behalf of the group
 • At the end leads the group to the reception desk and checks out

SWIMMING POOL ADMINISTRATION IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST ITEMS OR MONEY

ALL THE USERS WHO DO NOT FOLLOW THE RULES AND REGULATIONS WILL BE ASKED TO LEAVE THE SWIMMING POOL

Offenders will be liable for any irresponsible behavior, intentional damage of property, theft etc. And where appropriate will be prosecuted. For any damage they will bear the full financial and criminal responsibility.

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA